OPAL BOULEVARD PHẠM VĂN ĐỒNG

Trọn gói chỉ 160tr - Miễn phí thiết kế

Dự án       :  OPAL BOULEVARD

Diện tích   :  120m2 - 3PN

Style         : BLOCK COLOR .

Hình ảnh thiết kế