CAFE BÀ NĂM Q5

Miễn phí thiết kế

Dự án       :  CAFE BÀ NĂM, P2, Q5, HCM

Diện tích  :  240m2

Style         : Đà Lạt hoài niệm.

Hình ảnh thiết kế

Sản phẩm hoàn thiện